Месячный архив: Январь 2013

Документы и лицензии

1. Ievads Sia „Teledistribjucija” (turpmāk tekstā – TD) Ētikas Kodekss (turpmāk tekstā – Kodekss) nosaka TD galvenos darbības pamatprincipus, vērtības, ētiskas darbības nosacījumus, profesionālos standartus, noteikumus par nepieņemamiem audio komerciāliem paziņojumiem, kā arī noteikumus par bērniem un pusaudžiem paredzē tiem audio komerciālajiem paziņojumiem, lai TD kā komerciāls reģionāls elektronisks plašsaziņas līdzeklis varētu pildīt savu uzdevumu…
Read more